Madencilik Faaliyetleri

Yatırımlarının tamamı yerli sermayeden oluşan Avva Maden İşletmeleri ülkemiz doğal kaynaklarını hiçbir kısıtlamaya gitmeden azami verimlilik ile ekonomiye kazandırmaya, altyapısını güçlendirmeye, etik değerlere saygılı ve sürdürülebilir madencilik ilkesi ile uluslararası standartlarda çalışmalara devam etmektedir.

Avva Madencilik bünyesinde bulunan maden arama ruhsatlarında değerli ve baz metaller konusunda projeleri ve aramaları olan bir Türk madencilik Şirketidir.

Stratejimiz, potansiyel görülen maden sahalarında kalitemizden ödün vermeden doğaya, çevreye, insana saygılı olarak ileri düzeyde aramalar yaparak ekonomik anlamda ve büyük çapta, ekonomik ve sosyal kalkınmanın çevre koruma ile bütünleştiği sürdürülebilir maden projeleri ile ülkenin önemli altın üreticileri arasında yer almaktır.

AvvA, tüm işletmelerinde ve arama sahalarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlayarak, topluma, çalışanlarına, çevreye saygılı, kalıcı ve ekonomik getirisi yüksek, sürdürülebilir madenciliği hedeflemektedir.

Work Off